Vprašanja, ki se pogosto pojavljajo pri bodočih uporabnikih toplotnih črpalk

toplotna-2Danes je vse več govora o toplotnih črpalkah. Veliko je vprašanj o tem, kakšne so prednosti določenih črpalk, kakšen je njihov vpliv na okolje, ali se investicija povrne in kako izračunati potrebne moči, ki so primerne za določene razmere itd.

Uporabnike največkrat zanima kateri viri se lahko koristijo z uporabo toplotnih črpalk. Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov koristi različne vire toplote. Ti viri so lahko: podtalna voda, zemlja (kamenine) in zrak. Izbere se tisti vir, ki je na voljo in je najbolj primeren glede na to kakšne so zahteve na objektu ter kakšne možnosti ima investitor.

Veliko ljudi se sprašuje o tem, katera toplotna črpalka je najboljša. Če se gleda iz vidika učinkovitosti, bi največjo učinkovitost dosegla tista črpalka, ki ima kar se da visoko grelno število, izmerjeno po določenih standardih in izkorišča najbolj stabilen vir toplote. Tako bi lahko rekli, da so najboljše tiste črpalke, ki za vir uporabljajo podtalnico in dosegajo grelno število nad 5.

Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov naj bi ogrevala tudi sanitarno vodo.  Nekatere črpalke imajo vgrajeno  vso avtomatiko za segrevanje sanitarne vode, dobijo pa se tudi take, ki imajo že integriran bojler.

Ker naj bi bile toplotne črpalke energijsko varčne, se pogosto pojavi vprašanje, koliko elektrike povprečno porabi toplotna črpalka za ogrevanje. Glavni porabnik pri delovanju je kompresor, med ostale porabnike pa štejemo še avtomatiko, vgrajene črpalke in dodatne grelnike. Če vzamemo primer iz prakse, lahko vidimo, da letni strošek za ogrevanje 150m2 površine stanovanja znaša okrog 250 do 300€ na leto.  V tem primeru je bila kot vir toplote uporabljena voda.

This entry was posted in Dom in vrt and tagged . Bookmark the permalink.