Tolmačenje opravljajo preizkušeni poligloti

Interpretacija je le ena od oblik prevajanja, za katerega je značilno, da poteka v ustni obliki. Seveda je hitrejši način kot pa prevajanje v pisni obliki. Oseba, ki to počne se imenuje tolmač. Ta sedi pri udeležencih, posluša njihov govor in ga prenese v drug, zahtevani jezik.

Obstaja več oblik tega procesa

Tolmačenje ali z drugo besedo interpretacija se deli na več oblik. Lahko gre za simultano, konsekutivno, konferenčno, telefonsko tolmačenje ali pa šepetanje. Vse oblike imajo skupni imenovalec. Zahtevajo izjemno izkušenega tolmača, ki mu lahko rečemo tudi poliglot, ki je zbran in hiter pri opravljanju svoje dejavnosti. Tolmač je torej poliglot, kar pomeni, da pozna in izjemno dobro obvlada številne jezike, v katere prevaja na ustni način.

Najbolj priljubljeno je simultano tolmačenje

Tovrstna oblika tolmačenja pomeni tolmačenje, pri katerem tolmač skoraj istočasno ali pa z manjšim zamikom govori skupaj z govorcem. Pri tem se uporablja posebne vrste oprema. Poteka pa v posebni sobi, ki je izolirana. Tam tolmač preko slušalk ali pa mikrofona tolmači besedilo. Poslušalci pa potem preko slušalk poslušajo njegovo govorjenje oziroma tolmačenje. Lahko rečemo, da je to najzahtevnejša oblika tolmačenja. Obenem pa je tudi najbolj učinkovita. Pri tej obliki se namreč prihrani izjemno veliko časa in se nikoli ne upočasnjuje dogodkov. Značilno je za konference, seminarje, predavanja ter podobna srečanja.

Prav tako je priljubljeno konsekutivno tolmačenje

Za to obliko je značilno, da tolmač poda prevod besedila med odmorom govorca. V času, ko on govori, pa si tolmač zapisuje ali pa si kar vse zapomni. Gre za obliko, ki je primerna za različne prezentacije, poslovne razgovore, sestanke ter tiskovne konference.

This entry was posted in Jeziki in potovanja and tagged . Bookmark the permalink.