Prevajanje hrvaških knjig

Danes ima vsak profesor pravico uporabljati učbenike določenega založnike. Pred leti je obstajala samo Državna založba Slovenije. Danes je desetine različnih založnikov. Učbeniki se močno razlikujejo, glede kvalitete znanja katerega ponujajo.  Učbeniki sodijo med osnovna sredstva in morajo biti kakovostni. Zadovoljiti morajo, tako potrebe učencev, kakor tudi dijakov. Nekatere založniške hiše prevajajo samo tuje učbenike.  Pri prevajanju tuje literature, je potrebno zagotoviti kvaliteten prevod.  Pogosti prevodi številnih strokovnih učbenikov ter knjig so prav iz hrvaškega jezika. Prevajanje iz hrvaščine v slovenščino je izredno iskano po hrvaškem vstopu v Evropsko unijo.

Prevajanje knjig iz hrvaščine v slovenščino je težavno zaradi specifičnosti jezika. Kakovostno prevajanje knjig, učbenikov ter revij je pomembno, da se ne izgubi osnovni pomen besedila. Strokovni prevodi so izjemno pomembni pri prevajanju besedil za diplomske in magistrske naloge. Ozko specializirani prevajalci nudi strokovno prevajanje iz hrvaščine v slovenščino.

Prevajanje hrvaških učbenikov

Kakovosten učbenik zagotavlja pot do uspeha dijaka.  Učbeniki morajo vsebovati določene definicije, ki ustrezajo obravnavani temi.  Vsak učbenik mora biti usklajen z učnim načrtom. Prevajanje iz hrvaščine v slovenščino, mora vsebovati strokovne izraze. Pri samih prevodih se je potrebno izogniti strokovnim terminom. Takšno delo zahteva veliko znanja ter izkušenj na področju prevajanja.

V preteklosti se je največkrat prevajala hrvaška ali srbska strokovna literatura. Zaradi skupne države, smo imeli na slovenskih fakultetah mnogo predavateljev iz hrvaške. Zato je prevajanje iz hraščine v slovenščino bilo izrednega pomena za razvoj skupnega gospodarstva. Veliko skupnih standardov za različne gospodarske panoge je bilo v hrvaškem jeziku. Danes standarde prevzemamo po angleških standardih, predstandardih ter predlogih za standarde. Večina gradbeniških priročnikov ter knjig je v hrvaškem jeziku.

Več o prevajanju iz hrvaščine v slovenščino si lahko prebere na povezavi.

This entry was posted in Jeziki in potovanja and tagged . Bookmark the permalink.