Vse kar morate vedeti o dohodnini

Dohodnina, ki jo ureja poseben Zakon o dohodnini RS predstavlja davek na dohodek fizičnih oseb. Dohodnino so dolžni plačevati vsi rezidenti Slovenije in tudi tisti, ki v Sloveniji bivajo več kot 183 dni in tudi vsi tisti, ki imajo center svojih osebnih ali poslovnih interesov v Sloveniji. V teoriji je zadeva preprosta, če ste med letom dohodnino preplačali, dobiti preplačan del vrnjen. V primeru, da ste je plačali premalo pa ste dolžni razliko doplačati. V nadaljevanju bomo pogledali v podrobnosti dohodnine in zapisali vse kar morate o dohodnini vedeti.

dohodnina

Vračilo ali doplačilo dohodnine

Verjetno je ena najpogostejših tem pogovorov konec meseca februarja dohodnina. Tako doma kot v službi tema velikokrat nanese na plačilo dohodnine. Dohodnina pa je zagotovo tudi glavna tema pogovorov ob pivu s prijatelji. Bomo letos morali dohodnino doplačati ali se bomo razveselili vračila? Da ne bomo vse do informativnega izračuna v negotovosti si lahko to izračunamo tudi sami. Formula je pravzaprav zelo preprosta. Vzamemo vsoto vseh naših bruto plač in regresa za letni dopust ter znesku odštejemo vse olajšave in plačane prispevke delodajalca. Rezultat, ki ga dobimo predstavlja našo davčno osnovo s katero si bomo lahko izračunali dohodnino. Izračun naredimo s pomočjo dohodninske lestvice, ki jo vsako leto izda Finančna uprava RS.

Na hitro smo povedali kako se lahko izognete presenečenjem in si sami izračunate dohodnino. Seveda pa morate biti pri izračunu pazljivi, da upoštevate vse pravilno vse olajšave in, da konec konec pravilno izračunate svojo davčno osnovo. Včasih se je lahko zgodilo, da smo z napačnim izračunom po nepotrebnem plačali preveč dohodnine ali pa premalo. V primeru, da plačamo premalo smo v prekršku, če zmote sami ne prijavimo Finančni upravi. Zadnji deset let je teh napak manj, saj nam Finančna uprava sama izračuna dohodnino in pošlje informativni izračun. Če se strinjamo z izračunom in se ne pritožimo potem nam ni potrebno storiti ničesar. Informativni izračun se samodejno spremeni v odločbo o dohodnini. Takšen sistem je državljanom precej olajšal celotno zgodbo okoli izračuna dohodnine.

Dohodninske olajšave

Država omogoča svojim davkoplačevalcem pri dohodnini kar precej olajšav. Čisto možno je, da vam dohodnine ne bo potrebno plačati ali pa bo celo prišlo do vračila. Zraven splošne dohodninske olajšave, ki je določena s posebno lestvico obstaja še kar precej drugih olajšav. Splošna olajšava je olajšava, ki je na voljo vsem zavezancem, ne glede na njihov status. Pri izračunu dohodninske osnove je splošna olajšava tista, ki jo najprej upoštevamo. Poznamo pa tudi druge olajšave, poglejmo kaj še lahko koristimo.

Vzdrževani družinski člani so lahko zelo močna olajšava. Med vzdrževane člane lahko štejemo otroke do 26. leta starosti in tudi brezposelnega partnerja. Naslednja olajšava, ki nam lahko zniža dohodninsko osnovo so plačani prispevki delodajalca ali pa plačana akontacija dohodnine, seveda v primeru, da smo jo plačevali.

Omenimo še dve manj znani dohodninski olajšavi, in sicer: olajšava na invalidnost in olajšava po 65. letu starosti. V primeru, da imate priznano invalidnost lahko to uveljavljate pri dohodnini.

In še manjša zanimivost, ki pa lahko koristi: vzdrževane družinske člane moramo v olajšavo dohodnine napovedati vsako leto znova. Ne velja to kar ste uveljavljali že lansko leto. Letos morate vzdrževane člane ponovno prijaviti.

dohodnina

Informativni izračun dohodnine

Konec meseca marca bo Finančna uprava pričela pošiljati prve informativne izračune dohodnine. Kot smo že omenili, vam ni potrebno storiti ničesar, če se z izračunom strinjate. V kolikor se ne strinjate pa imate 15 dni časa, da se pritožite. V primeru pritožbe ne boste dobili vračila dohodnine in tudi plačila ni potrebno izvesti. Kaj pa storiti v primeru, da ugotovite napačen izračun, ki vam odgovarja. Takoj morate napako prijaviti Finančnemu uradu, v nasprotnem primeru ste lahko kaznovani.

Vsi izračuni na katere ne bo pritožbe bodo v 15. dneh od vročitve postali odločbe o plačilu dohodnine. In kaj storiti, če prejmete doplačilu, ki je tako visoko, da ga preprosto ne morete takoj plačati? Kontaktirajte svojega referenta na Finančni upravi in se dogovorite za obročno odplačevanje. Finančna uprava vam bo v dobri obrazložitvi zagotovo pomagala in vam znesek razdelila na več delov.

Če se vsako leto ob plačilu dohodnine jezite, ker morate vedno kaj doplačati pa pomislite na to kam pravzaprav gre denar od plačane dohodnine. Povedano poenostavljeno, z denarjem od dohodnine državljani poskrbimo za normalno delovanje države. Naš denar se porabi za javno dobro kot so šole, vrtci, zdravstvo in ves preostali državni aparat.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.