Kaj lahko podjetniki sfinancirate z evropskimi in nacionalnimi razpisi (nepovratna sredstva in subvencij obrestne mere)

razpisi2Različne evropske in slovenske javne ustanove redno objavljajo javne razpise, preko katerih financirajo razvoj podjetij z nepovratnimi sredstvi ali pa jim subvencionirajo obrestno mero posojil. Razpisov je resda precej, preko njih lahko podjetja pridobijo precej denarja, pa vendar se vedno znova pojavljajo razočarani podjetniki, ki ugotavljajo, da za njih ni dober niti en javen razpis.

Dejansko je vsak program in razpis specifičen in posebnost zase – ima točno določen namen. Za nekatere dejavnosti in vrste projektov je lahko najti primeren razpis, za druge pa razpisov ni. Za sektor trgovina je težje najti primerne razpise kot za visokotehnološke dejavnosti. Poglejmo si, kateri so tisti nameni, za katere je lažje najti ustrezne razpise in tako pridi do nepovratnih podpor ali do vsaj subvencioniranih razpisov.

• Raziskave in razvoj novih izdelkov, tehnologij ali (redkeje) storitev. Za to področje so (in bodo tudi v prihajajočem programskem obdobju) na voljo številni razpisi, med katerimi so nekateri namenjeni prav malim in srednjim podjetjem (taki so razpisi iz programa Eurostars). Drugi programi s tega področja so na primer Sedmi okvirni program, Eureka ali Eco Innovation. Vsi našteti so mednarodni programi in zahtevajo mednarodna partnerstva, obstajajo pa tudi nacionalni razpisi, ki subvencionirajo razvojno delo v podjetjih.

• Investicije: tu gre v glavnem za nacionalne razpise, od katerih je velik del namenjenih podeljevanju ugodnih posojil (včasih v kombinaciji z zavarovanjem posojila). Sredstev je več na voljo za investicije na podeželju in v manj razvitih občinah in regijah, ter za izbrane sektorje, na primer predelovalne dejavnosti in turizem.

• Razvoj kadrov in zaposlovanje: manjše subvencije se lahko dobijo za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih in za udeležbo zaposlenih. Na večjih, mednarodnih, razpisih lahko pridobite tudi subvencioniranje oblikovanja in prve izvedbe programov usposabljanja, osveščanja ali izobraževanja.

• Energetika: številni razpisi so na voljo tudi za spodbujanje učinkovite rabe energije. Temu področju bi lahko priključili tudi subvencije za nakup električnih vozil in ugodne kredite za druge vrste okoljskih investicij, na primer uvajanje okolju prijaznejših tehnologij ali nakup čistilnih naprav.

This entry was posted in Podjetništvo and tagged . Bookmark the permalink.